ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿد

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿد

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿد

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﺏﮔﺮﻡ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ۷۹ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻥ، ﺭﯾﺴﮏﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺰﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ


ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿد
نویسنده :
لینک کوتاه این مطلب : http://polop.ir/?p=22643

حتما ببینید

فرم دادن به سینه ها با شنا

فرم دادن به سینه ها با شنا

🔴فرم دادن به سینه ها شنا یکی از ورزش های مناسب برای سینه هاست، بخصوص …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دوازده + سه =