خانه / sani

sani

...

در چین تولد یک ماهگی، یک سالگی، ۶ سالگی و پس از آن هر ۱۰ سال یک بار، برای تولد، جشن گرفته میشود.

  در چین تولد یک ماهگی، یک سالگی، ۶ سالگی و پس از آن هر ۱۰ سال یک بار، برای تولد، جشن گرفته میشود. در سنین ۶۰ و ۸۰ سالگی نیزجشن میگیرند اما در سالهای دیگر عمر کسی جشن نمیگیرد.

ادامه مطلب »»