خانه / sanaz

sanaz

انسان سه راه دارد:

انسان سه راه دارد : راه اول از اندیشه می‌گذرد این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد این تلخ ‌ترین راه است… 👤کنفسیوس ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─  

ادامه مطلب »»