خانه / محاسبه شاخص سلامتی بدن

محاسبه شاخص سلامتی بدن

محاسبه مصرف روزانه آب

الزامی
الزامی
الزامی الزامی

شما باید روزانه مقدار ...... آب مصرف نمایید

محاسبه مصرف روزانه پروتئین

الزامی
الزامی
سن باید بین ۱۴ تا ۸۰ سال باشد
الزامی الزامی

شما باید روزانه مقدار .......پروتئین مصرف نمایید

محاسبه شاخص سلامتی بدن

الزامی
الزامی
الزامی الزامی

شاخص سلامتی بدن شما ......است

میزان شاخص سلامتیدسته بندی افراد
کمتر از ۱۸/۵ کمبود شدید وزن دارید
۱۸/۵ - ۲۴/۹وزن عادی و طبیعی دارید
۲۵ - ۲۹/۹اضافه وزن دارید
۳۰ - ۳۴/۹چاق هستید
۳۵ - ۳۹/۹خیلی چاق هستید !
بالای ۴۰اضافه وزن شدید و خطرناک دارید

محاسبه میزان چربی بدن

الزامی
الزامی
الزامی الزامی
الزامی  

میزان چربی بدن شما ...... است

توضیحاتزنمرد
درصد چربی طبیعی و مورد قبول:۲۰-۲۵%۸-۱۴%
درصد چربی کمی بالا:۲۲-۲۵%۱۵-۱۹%
درصد چربی افراد چاق:۳۰+%۲۵+%

دوغ تازه بنوشید که برای درمان گرمازدگی خستگی و عطش اب روی اتش است.

دوغ تازه بنوشید که برای درمان گرمازدگی، خستگی و عطش، آب روی آتش است !🍶 برخلاف نوشابه که پوکی استخوان ایجاد میکند، برای پیشگیری از پوکی استخوان مصرف دوغ به صورت روزانه توصیه میشود.

ادامه مطلب »»

باگنجاندن خرما توی رژیم غذایی میتوانید خیالتون رو راحت کنید

با گنجاندن خرما توی رژیم غذای میتوانید خیالتون رو راحت کنید که نیازی به هیچ دارو و ویتامین مکملی ندارید !👌🏻 خرما سیستم ایمنی بدنتان را قوی میکند و کمتر مریض میشید خرما رو جدی بگیرید.  

ادامه مطلب »»