خانه / طنز و سرگرمی

طنز و سرگرمی

اتیوپی ۵۴ و سودان ۴۲ میلیون گاو دارد؛ ولی از کشورهای فقیر دنیا هستند!

اتیوپی ۵۴ و سودان ۴۲ میلیون گاو دارد؛ ولی از کشورهای فقیر دنیا هستند! هلند ۱۱ میلیون گاو دارد؛ ولی لبنیات جهان را تامین میکند ! مشکل گاوها نیستند؛مشکل گاوهایی هستند که اقتصاد را اداره میکنند !  

ادامه مطلب »»

تاج السلطنه دختر دردانه ناصرالدین شاه، سمبل زیبایی دردوران قاجار محسوب میشد.

تاج السلطنه دختر دردانه ناصرالدین شاه، سمبل زیبایی دردوران قاجار محسوب میشد. او همچنین پایه گذار جریان مدرن فمینیسم ایران است. گفته شده ۱۳ مرد بعد از طرد شدن از طرف تاج السلطنه خودکشی کردند!  

ادامه مطلب »»