خانه / طنز و سرگرمی / سخن بزرگان

سخن بزرگان

بابا‌جون من ‌راز واقعی خوشبختی را کشف کرده‌ام

بابا‌جون من ‌راز واقعی خوشبختی را کشف کرده‌ام و آن این است که باید برای حال زندگی کرد و اصلا نباید افسوس گذشته رو خورد یا چشم به آینده داشت‌. بلکه باید از همین لحظه بهترین استفاده رو برد . . .! #جین‌وبستر( بابا ‌لنگ دراز) ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

فکر می‌کنم هنر اصلی هنر فاصله‌هاست زیاد نزدیک به هم می‌سوزیم

فکر می‌کنم هنر اصلی هنر فاصله‌هاست زیاد نزدیک به هم می‌سوزیم و زیاد دور یخ می‌زنیم. باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا و همانجا بمانیم… 👤کریستین بوبن ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─  

ادامه مطلب »»

اگر بتوانم دلی را از شکستن بازدارم بیهوده نزیسته ام

اگر بتوانم دلی را از شکستن بازدارم بیهوده نزیسته ام اگر بتوانم رنجی را بکاهم یا دردی را مرهم نهم یا مرغکی رنجور را به آشیانه بازآورم حاشا بیهوده نزیسته ام #امیلی_دیکنس ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»