خانه / طنز و سرگرمی / سخن بزرگان

سخن بزرگان

شعر حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی مایو کلینیک آمریکا:

شعر حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی مایو کلینیک آمریکا : تُنگی میِ لَعل خواهم و دیوانی سد رمقی باید و نصف نانی وانگه من و تو نشسته در ویرانی خوشتر بُوَد آن ز مُلکَتِ سلطانى ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─  

ادامه مطلب »»

پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی ای رونق بستان من

پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی ای رونق بستان من چون می روی بی‌من مرو ای جان جان بی‌تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای مشعله تابان من مولانا ‌ ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─  

ادامه مطلب »»

تو دیگر چرا به خدا اعتقاد داری؟

اﺯ #ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ_ﺳﻤﯿﻌﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺩﺍﺭﯼ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ” ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎ، ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ بود! پاﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺭﺱ ﻣﺎﻟﻴﺪ . ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺧﺸﮏ ﺷود . ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﯼ ﭘﺎﯼﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ …

ادامه مطلب »»