سخن بزرگان

عشق من کودک بمان دنيا بزرگت ميکند

عشق من کودک بمان دنيا بزرگت ميکند

عشق من کودک بمان دنيا بزرگت ميکند بره باشي يا نباشي گرگ گرگت ميکند عشق من  کودک بمان دنيا مداد رنگي است بهترين نقاش باشي باز رنگت ميکند عشق من کودک بمان دنيا دلت را ميزند سخت بي رحم است ميدانم که سنگت ميکند #احمد شاملو ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»