خانه / طنز و سرگرمی / سخن بزرگان

سخن بزرگان

به بیمارستان رفتم. یک ماه در صف های بیمارستان منتظر ماندم. 

به بیمارستان رفتم. یک ماه در صف های بیمارستان منتظر ماندم. بعد دکتر گفت که باید بارکشی را کنار بگذارم ؛ البته برای پول در آوردن٬ به جای بارکشی٬ دکتر را کنار گذاشتم!   👤اورهان پاموک ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

اگر ناامید شوید و بگویید “نمی شود” ؛

اگر ناامید شوید و بگویید “نمی شود” ؛ کائنات می گوید: فرمان بردارم سرورم و شما به آرزوی خود نمی رسید. وقتی احساس خوبی داشتید و هم جهت شدید، زمان پدید آمدن آن رویا نیز فرا میرسد. 👤راندا برن ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»