خانه / طنز و سرگرمی / سخن بزرگان

سخن بزرگان

قطاراگرقدم به قدم بایستد

قطاراگرقدم به قدم بایستد وباکودکانی که به سمتش سنگ پرتاب میکنندمقابله کند هیچگاه به مقصدنمیرسد حواسمان به مقصدمان باشد مبادامشغول کودک صفتانی شویم که به سوی ماسنگ پرتاب میکنند ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

فقط یک نفررا میشناسم که معقول وسنجیده رفتارمیکند

فقط یک نفررا میشناسم که معقول وسنجیده رفتارمیکند او خیاط من است زیرا هربار که مرامیبیند از نواندازه گیری میکند بقیه به معیارها و عقاید کهنه خود درباره من پایبند هستند 👤جورج برنارد شاو ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»