سخن بزرگان

تو زندگیم هر وقت به یه دو راهی رسیدم بدون استثنا می دونستم راه درست کدومه

تو زندگیم هر وقت به یه دو راهی رسیدم بدون استثنا می دونستم راه درست کدومه

تو زندگیم هر وقت به یه دو راهی رسیدم بدون استثنا می دونستم راه درست کدومه ولی همیشه راه غلط رو انتخاب کردم…! می دونی چرا؟! چون راه درست لعنتی همیشه سخت تر بود! #آل پاچینو ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ!

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ!

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ! ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ  می پرستد! ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩِ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ﺭﺍ آن‌طور ﮐﻪ ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ… 👤ﻓﺌﻮﺩﻭر ﺩﺍﺳﺘﺎﯾﻮﺳﮑﯽ ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

دیگران راببخش حتی وقتی متاسف نیستنند

دیگران راببخش حتی وقتی متاسف نیستنند

دیگران راببخش حتی وقتی متاسف نیستنند بگذار حق با انها باشد اگر این چیزیست که بهش نیازدارند برایشان مهر بفرست وخاموششان کن خودت را به کوته فکری گره نزن؛این سلامت  روانت را از تو میگیرد #بودا ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»