دل نوشته ها

مغز کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبی بالایی دارند

مغز کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبی بالایی دارند

مغز کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبی بالایی دارند کلماتی که از دهان شما بیرون می آید ویترین فروشگاه شعور شماست پس وای بر جمعی که لب را بی تامل وا کنند چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ادامه مطلب »»

الگوی زیبایی برای دیگران باش

الگوی زیبایی برای دیگران باش

•الگوی زیبایی برای دیگران باش” سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد. •از ایمان سخن نگو! بگذار از نوری که بر چهره داری، آن را احساس کند. •از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد. •عبادت برایش نگو! بگذار اثر عباداتت …

ادامه مطلب »»