خانه / طنز و سرگرمی / مطلب طنز / بهلول (پەڕە 2)

بهلول

بهلول و طعام خلیفه

هارون الرشید ظرف طعامی برای بهلول فرستاد . خادم خلیفه طعام را نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت و گفت این طعام مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری . بهلول آن طعام را پیش سگی که در آن خرابه بود گذاشت . خادم بر سرش …

ادامه مطلب »»

نشستن بهلول برصندلی هارون

روزی بهلول وارد قصر هارون شد و چون صندلی خلافت را خالی و بلا مانع دید ، فورا بدون ترس بالا رفت و بر جای هارون نشست . چون غلامان خاص دربار آن حال را مشاهده کردند ، فورا بهلول را با ضرب تازیانه از صندلی پایین آوردند . بهلول …

ادامه مطلب »»

مباحثه بهلول با مرد فقیه

آورده اند که فقیهی مشهور از اهل خراسان وارد بغداد شد و چون هارون الرشید شنید که آن مرد فقیه به بغداد آمد او را به دارالخلافه طلبید. آن مرد نزد هارون الرشید رفت . خلیفه مقدم او را گرامی داشت و با عزت او را نزدیک خود نشاند و …

ادامه مطلب »»

سوال هارون از بهلول

روزی بهلول نزد هارون رفت و ابتدای مجلس ودر کنار هارون نشست . هارون از رفتار بهلول رنجیده خاطر شد و خواست بهلول را در بین انظار حاضرین خفیف ( سرزنش) نماید ، سوال نمود : آیا بهلول حاضر است جواب معمای مرا بدهد؟ . بهلول گفت : اگر شرط …

ادامه مطلب »»

بهلول و هارون

روزی هارون الرشید به بهلول گفت : بزرگترین نعمت الهی چیست؟ بهلول جواب داد بزرگترین نعمت الهی عقل است و خواجه عبداله انصاری هم در مناجات خود گوید : ( خداوندا آن که را عقل دادی چه ندادی و آن که را عقل ندادی چه دادی ) ، در خبر …

ادامه مطلب »»

بهشت فروختن بهلول

روزی بهلول نزدیک رودخانه بر لب جویی نشسته بود و چون بی کار بود مانند بچه ها با گل ها چند باغچه کوچک ساخته بود . در این هنگام زبیده زن هارون الرشید از آن محل عبور می نمود ، چون به نزدیک بهلول رسید سوال نمود : بهلول چه …

ادامه مطلب »»

بهلول و غلام

آورده اند که یکی از بازرگانان بغداد با غلام خود در کشتی نشسته و به عزم بصره در حرکت بودند و نیزدر همان کشتی بهلول و جمعی دیگر بودند . غلام از تلاطم دریا وحشت داشت و مدام گریه و زاری می نمود . مسافران از گریه و زاری آن …

ادامه مطلب »»

حمام رفتن بهلول و هارون

روزی خلیفه هارون الرشید به اتفاق بهلول به حمام رفت . خلیفه از روی شوخی از بهلول سوال نمود اگرمن غلام بودم چند ارزش داشتم ؟ بهلول جواب داد : پنجاه دینار ! خلیفه غضبناک شده گفت : دیوانه تنها لنگی که به خود بسته ام پنجاه دینار ارزش دارد …

ادامه مطلب »»

بهلول و خرقه و نان و جو و سرکه

آورده اند که بهلول بیشتر وقتها در قبرستان می نشست و روزی که برای عبادت به قبرستان رفته بود وهارون به قصد شکار از آن محل عبور می نمود ، چون به بهلول رسید گفت : بهلول چه می کنی ؟ بهلول جواب داد : به دیدن اشخاصی آمده ام …

ادامه مطلب »»