خانه / طنز و سرگرمی / مطلب طنز / روایات عمران صلاحی

روایات عمران صلاحی

منزل آقای فلانی ؟

دیشب شخص ناشناسی تلفن زد و گفت : منزل فلانی ؟ گفتم : خودم هستم ، بفرمایید . گفت : من شماره تلفن شما را به سختی پیدا کردم . اول تلفن زدم به آقای باباچاهی ، از ایشان تلفن آقای لنگرودی را گرفتم . بعدا تلفن زدم به آقای …

ادامه مطلب »»

کتاب وداع با اسلحه

ابراهیم گلستان در مصاحبه ای نقل کرده که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ( نجف دریابندری ) را هم می گیرند ، به این جرم که عضو ( جمعیت طرفداران صلح ) بوده است . دریابندری می پرسد : دلیل این اتهام چیست ؟ می گویند : دلیلش این است …

ادامه مطلب »»

از آب گذشته ها

روزی به میرزا اسکندر خان قراچه داغی ( جمشید ارجمند) گفتیم : « ما توی لطیفه های شما آب می بندیم و این ور و آن ور استفاده می کنیم ». میرزا اسکندر خان گفت : « از آب گذشته ها را بده خودمان هم استفاده کنیم !»

ادامه مطلب »»

بزرگداشت استاد فرات

پس از درگذشت استاد فرات ، روزنامه توفیق مراسم بزرگداشت او را در سالن امیر کبیر مدرسه دارالفنون برگزار کرد . در این مراسم از عمران صلاحی خواستند پشت تریبون بیاید و چند کلمه ای درباره آن شادروان سخنرانی کند . عمران صلاحی پشت تریبون رفت و گفت : استاد …

ادامه مطلب »»

آقای دکتر

مفتون امینی می گفت به مجلس ختمی رفته بودیم که سخنرانی می گفت : آقای دکتر شخص بسیار نیکوکاری بودند ، از بیماران بی بضاعت حق ویزیت نمی گرفتند و حتی پول داروی آن ها را هم می دادند . یک نفر رفت زیر گوش سخنران گفت : آن مرحوم …

ادامه مطلب »»