خانه / طنز و سرگرمی / مطلب طنز (پەڕە 10)

مطلب طنز

از آب گذشته ها

روزی به میرزا اسکندر خان قراچه داغی ( جمشید ارجمند) گفتیم : « ما توی لطیفه های شما آب می بندیم و این ور و آن ور استفاده می کنیم ». میرزا اسکندر خان گفت : « از آب گذشته ها را بده خودمان هم استفاده کنیم !»

ادامه مطلب »»

بزرگداشت استاد فرات

پس از درگذشت استاد فرات ، روزنامه توفیق مراسم بزرگداشت او را در سالن امیر کبیر مدرسه دارالفنون برگزار کرد . در این مراسم از عمران صلاحی خواستند پشت تریبون بیاید و چند کلمه ای درباره آن شادروان سخنرانی کند . عمران صلاحی پشت تریبون رفت و گفت : استاد …

ادامه مطلب »»

آقای دکتر

مفتون امینی می گفت به مجلس ختمی رفته بودیم که سخنرانی می گفت : آقای دکتر شخص بسیار نیکوکاری بودند ، از بیماران بی بضاعت حق ویزیت نمی گرفتند و حتی پول داروی آن ها را هم می دادند . یک نفر رفت زیر گوش سخنران گفت : آن مرحوم …

ادامه مطلب »»

دعوای پدر و پسر

در روستایی پدر و پسری سخت دعوا کرده بودند ، پسر زده بود سر پدر را شکافته بود . چند روز بعد از این ماجرا ، ریش سفیدان ده جمع شدند تا این پدر و پسر را آشتی دهند . پدر و پسر هر یک دیگری را مقصر حادثه معرفی …

ادامه مطلب »»