نظرسنجی ها

چرا نمی توانیم شبکه های استانی دیگر استانهای کشور را ببینیم؟

چرا نمی توانیم شبکه های استانی دیگر استانهای کشور را ببینیم؟

نتیجه نظرسنجی شماره هفتم ( تعداد شرکت کننده 60 نفر ) (این نظر سنجی در تاریخ ۱3 اردیبهشت 1391 در همین سایت برگزار شده است)   سوال : چرا نمی توانیم شبکه های استانی دیگر استانهای کشور را ببینیم؟ 1- باعث همدلی مردم می شود و این اصلا خوب نیست …

ادامه مطلب »»

فرق بین مشتری و ارباب رجوع چیست ؟

فرق بین مشتری و ارباب رجوع چیست ؟

نتیجه نظرسنجی شماره پنجم ( تعداد شرکت کننده 52 نفر ) (این نظر سنجی در تاریخ ۱7 مرداد 1390 در همین سایت برگزار شده است)   سوال : فرق بین مشتری و ارباب رجوع چیست ؟ 1 – فرقی ندارن هر دو آدم هستن ( 8 رای – 15/38 درصد …

ادامه مطلب »»

فوتبال ما آخر به کجا می رسه ؟

فوتبال ما آخر به کجا می رسه ؟

نتیجه نظرسنجی شماره چهارم ( تعداد شرکت کننده 51 نفر ) (این نظر سنجی در تاریخ 4 اردیبهشت ۱۳90 در همین سایت برگزار شده است)   سوال : فوتبال ما آخر به کجا می رسه ؟ 1 – از همون جایی که اومده ( 6 رای – 11/76 درصد ) …

ادامه مطلب »»

اگر عکاسی حرفه ای بودید ، از چه چیزی عکس می گرفتید ؟

اگر عکاسی حرفه ای بودید ، از چه چیزی عکس می گرفتید ؟

نتیجه نظرسنجی شماره دو ( تعداد شرکت کننده 50 نفر ) (این نظر سنجی در تاریخ 17 آبان ۱۳۸۹ در همین سایت برگزار شده است)   سوال : اگر عکاسی حرفه ای بودید ، از چه چیزی عکس می گرفتید ؟ 1 – از خودم ( 6 رای – 12 …

ادامه مطلب »»

آیا حاضرید قورباغه را قورت بدهید ؟

آیا حاضرید قورباغه را قورت بدهید ؟

نتیجه نظرسنجی شماره یک ( تعداد شرکت کننده 50 نفر ) (این نظر سنجی در تاریخ 16 مرداد 1389 در همین سایت برگزار شده است)   سوال : آیا حاضرید قورباغه را قورت بدهید ؟ 1 – نه ، نوش جان . ( 13 رای – 26 درصد ) 2 …

ادامه مطلب »»