خانه / طنز و سرگرمی / مطلب طنز / بی معنی نویسی من (پەڕە 6)

بی معنی نویسی من

جواب معما

لطفا به این معما توجه کنید . آن چیست که درازه زرده ولی موز نیست آن چیست که از آب می گذردو خیس نمی شود ولی نور نیست آن چیست که دست به کمر ایستاده ولی آفتابه نیست آن چیست که هم بچه و هم تفنگ دارد ولی قنداق نیست …

ادامه مطلب »»

سیاره من

وقتی کارمند بانک می شی ، همه ازت انتظار دارن که براشون وام بگیری . وقتی مغازه دار می شی ، همه ازت می خوان که بهشون نسیه بدی . وقتی دکتر میشی ، همه آشنایان ناگهان مریض می شن . وقتی صاحب پول و پله می شی ، همه …

ادامه مطلب »»

صعود به اعماق قله کوه

رو به بالا سر می خورم و صعودی می کنم بالاتر از قله « لیلا کوه » . مدتی است که سپیده دم و بازدم به سمت آغوش همیشه باز کوه راهی می شوم تا طبیعت را از شدت آرامش برهانم . در پیچ و خم دامنه کوه ، از …

ادامه مطلب »»

امتحان

شنیدم حرفش را ندیدم رویش را گفتمش خندیدنت را و آن صدای خش دارت را به من تحویل می دهی چرا ؟ گفت گوش مفتت را قیافه قمر در عقربت را حرکات موزونت را گیر آورده ام زیرا که آن دست درون جیبت را امر بفرما که آن پولهایت را …

ادامه مطلب »»