خانه / طنز و سرگرمی / عاشقانه ها

عاشقانه ها

‌‌‌♥️ ‏به قول شاملو

‌‌‌♥️ ‏به قول شاملو ‏کوچکترین لبخندِ تو ‏مرا از تمام بدبختی ها نجات میدهد! ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♥️ 💑♥️

ادامه مطلب »»