خانه / طنز و سرگرمی (پەڕە 4)

طنز و سرگرمی

مینویسم این عشق

می نویسم :این “عۺق”🎸 نقطه هایش باتو!🎸 می نویسم : ۺبڼم🎸 گل ِ سرڅڜ با تـو!🎸 می نویسم : پرۊٲز🎸 آښمآڹۺ با تـو!🎸 می نویسم :؋رېآد🎸 ۺعڵھ ھأېۺ با تو!🎸 می نویسم : ڈریآ🎸 تنِ څیسۺ با تـو!🎸

ادامه مطلب »»