تعلیم و تربیت

شعور بحث و قهر کردن تو رابطه یعنی:

شعور بحث و قهر کردن تو رابطه یعنی:

شعور بحث و قهر کردن تو رابطه یعنی: -حق ندارید به خانواده‌های همدیگه توهین کنید! -حق ندارید مشکلات و مسائل کهنه رو مطرح کنید. -شام و ناهار نپختن نداریم. -هیچ کس حق نداره جای خوابشو عوض کنه. -سلام و خداحافظی در هر صورت لازمه. -استفاده از عبارت‌های تعمیم‌دهنده مثل تو …

ادامه مطلب »»