خانه / تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

💜خانواده های موفق

💜خانواده های موفق در برخورد با مسایل و مشکلا‌ت زندگی به جای انتخاب روش پرخاشگرانه،‌ خشونت آمیز و بدبینانه از روش های گفتگوی مسالمت آمیز، صمیمانه و خوش بینانه استفاده می کنند.

ادامه مطلب »»