خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : الاغ

بایگانی/آرشیو برچسب ها : الاغ

فروش گوشت چرخ کرده با گوشت اسب و الاغ با رنگ فرش

  🚨هشدار !! 🍖فروش گوشت چرخ کرده با گوشت اسب و الاغ همراه رنگ فرش !! 🔹در بعضی قصابی ها برای قرمزتر نشان داده شدن گوشت چرخ کرده از رنگ فَرش استفاده میکنند از خرید گوشت چرخ کرده نامطمئن اجتناب کنید 🍏💉

ادامه مطلب »»

بهلول و دوست خود

شخصی که سابقه دوستی با بهلول را داشت ، روزی مقداری گندم به آسیاب برد ، پس از آرد کردن ، بر الاغ خود سوارنمود و چون نزدیک منزل بهلول رسید اتفاقا خرش لنگ شد و به زمین افتاد . آن شخص با سابقه دوستی که با بهلول داشت بهلول …

ادامه مطلب »»

تعلیم دادن بهلول

آورده اند که شخصی الاغ قشنگی جهت حاکم کوفه تحفه آورده بود . حاضرین مجلس به تعریف و توصیف الاغ پرداختند . یکی از حاضرین برای مزاح گفت : من حاضرم به این الاغ قشنگ خواندن بیاموزم . حاکم از شنیدن این سخن از کوره در رفت و به آن …

ادامه مطلب »»