خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : انسان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : انسان

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد،

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد، می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند… 👤 اوریانا فالاچی ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

محققین پس از بررسی و گرفتن عکس اشعه x از این مجسمه ۳۰۰ ساله حضرت عیسی که متعلق به قرن ۱۸ در مکزیک است..

محققین پس از بررسی و گرفتن عکس اشعه x از این مجسمه ۳۰۰ ساله حضرت عیسی که متعلق به قرن ۱۸ در مکزیک است متوجه شدند در ساخت دندان های آن از ۸ عدد دندان سالم انسان استفاده شده است!

ادامه مطلب »»

اگر ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ،

اگر ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻦ ، ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭼﻄﻮﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ … 👤ﻟﺌﻮ آﯾﮑﻤﻦ ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─  

ادامه مطلب »»