بایگانی/آرشیو برچسب ها : بالا

اگر نیازهای فرزندان در دوران کودکی به درستی برآورده شود.

💕💕 اگر نیازهای فرزندان در دوران کودکی به درستی برآورده شود و آنها نسبت به تامین نیازهایی مانند نیازهای_بیولوژیک ، نیاز_عاطفی و نیاز_به_امنیت از جانب پدر و مادر مطمئن باشند عزت_نفس آنها بالا می رود و آنگاه کسی بیشتر از پدر و مادر نمی تواند بر آنها تاثیر گذارد.

ادامه مطلب »»