خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : خادم

بایگانی/آرشیو برچسب ها : خادم

بهلول و طعام خلیفه

هارون الرشید ظرف طعامی برای بهلول فرستاد . خادم خلیفه طعام را نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت و گفت این طعام مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری . بهلول آن طعام را پیش سگی كه در آن خرابه بود گذاشت . خادم بر سرش …

ادامه مطلب »»