خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : خدمه و كنیز

بایگانی/آرشیو برچسب ها : خدمه و كنیز

بهشت فروختن بهلول

روزی بهلول نزدیك رودخانه بر لب جویی نشسته بود و چون بی كار بود مانند بچه ها با گل ها چند باغچه كوچك ساخته بود . در این هنگام زبیده زن هارون الرشید از آن محل عبور می نمود ، چون به نزدیك بهلول رسید سوال نمود : بهلول چه …

ادامه مطلب »»