خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دنیا

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دنیا

کودکانی که به وسیله نزدیکترین افراد از نظر عاطفی مثل پدر و مادر مورد بی توجهی قرار می گیرند،

کودکانی که به وسیله نزدیکترین افراد از نظر عاطفی مثل پدر و مادر مورد بی توجهی قرار می گیرند، اطمینان و اعتماد خود را به تمام دنیا از دست می دهند و فکر می‌کنند دنیا جای بدی است و در واقع دچار طرحواره بی اعتمادی می‌شوند.

ادامه مطلب »»

ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ  ﻭ  ﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ، ﺍﯼ ﻫﯿﭻ .ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﯿﭻ .

ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ  ﻭ  ﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ، ﺍﯼ ﻫﯿﭻ .ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﯿﭻ . ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ؟ ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ .. #مولانا ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای؛ تحویل دهی…

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای؛ تحویل دهی… خواه با فرزندی خوب خواه با باغچه ای سرسبز خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی… خواه با حل مشکلی هر چند کوچک از انسانی و اینکه بدانی… حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده …

ادامه مطلب »»