خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : زندگی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : زندگی

کودکان زندگی را به عنوان بازی بزرگ در نظر میگیرند.

کودکان زندگی را به عنوان بازی بزرگ در نظر میگیرند. بنابراین چرا کمال استفاده از آن را نبرند؟ تقریبا هرکاری میتواند با اندکی تلاش به بازی تبدیل شود.برخی از بازیها فقط یکبار قابل انجام است.

ادامه مطلب »»