خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : زندگی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : زندگی

#فرزندانی که با یک والد زندگی می کنند بهتر است الگویی هم جنس خود کودک در زندگی کودک وجود داشته باشد.

‌ ☯️#فرزندانی که با یک والد زندگی می کنند بهتر است الگویی هم جنس خود کودک در زندگی کودک وجود داشته باشد. ☯️#به عنوان مثال اگر پدر در زندگی پسر حضور ندارند، پدر بزرگ، عمو، دایی یا معلم میتواند الگوی مردانه برای پسر باشد.

ادامه مطلب »»

بیشتر به حرفهای دختر نوجوانتان گوش دهید تااینکه برایش سخنرانی کنید

بیشتر به حرفهای دختر نوجوانتان گوش دهید تااینکه برایش سخنرانی کنید ومطمئن باشید خوداین گوش کردن بهترازهرروش دیگری اورابه تفکر وادار کرده، نظرات او رااصلاح کرده و اورا باواقعیت‌های زندگی آشنامیسازد

ادامه مطلب »»