خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : نور

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نور

ثابت شده هنگامیکه میمیریم، تونل تاریکی مشاهده میشود که از ته آن سوسوی نوری میاید.

ثابت شده هنگامیکه میمیریم، تونل تاریکی مشاهده میشود که از ته آن سوسوی نوری میاید و انسان ناخودآگاه به سمت آن نور کشیده میشود، به گفته برخی این تونل ساخته فعل و انفعالات عصبی است و برخی وجود تونل را تایید میکنند !  

ادامه مطلب »»