بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزنه

برای پیشرفت در بدنسازی

برای پیشرفت در بدنسازی

❇️ برای پیشرفت در بدنسازی 1⃣ غذاهای ناسالم دخانیات مشروبات الکلی تعطیل 2⃣ وعده های غذایی خود را سر وقت بخورید 3⃣ از مکمل ها و ویتامین ها استفاده  کنید با تجویز مربی 4⃣ به توصیه‌های مربی گوش  بدید 5⃣ بیش از حد توان خود وزنه نزنید چرا که تکرار …

ادامه مطلب »»

ﺩﻻﯾﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭﺯﻥ

ﺩﻻﯾﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭﺯﻥ

❇️ﺩﻻﯾﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭﺯﻥ 1⃣ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺯﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ 2⃣ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ 3⃣ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ 4⃣ﮐﺎﻟﺮﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﺣﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ 5⃣ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﯾﺪ 6⃣ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ 7⃣ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪﺭﺍﺕ …

ادامه مطلب »»

نکاتی مهم برای تحول در عضلات بازو

نکاتی مهم برای تحول در عضلات بازو

🔰نکاتی مهم برای تحول در عضلات بازو 🔰 1⃣ بر روی پشت بازوها تمرکزکنید 2⃣ از حرکات متنوع استفاده کنید 3⃣ از ست های بیشتر استفاده کنید 4⃣ برنامه خود را تغییر دهید 5⃣ سیستم سوپرست رافراموش نکنید 6⃣ عضلات تان را بچلانید! 7⃣ از حالات مختلف گرفتن وزنه هادر …

ادامه مطلب »»

اگرتوانایی لازم دارید وزنه‌های تمرینی را افزایش دهید

اگرتوانایی لازم دارید وزنه‌های تمرینی را افزایش دهید

❇️اگر توانایی لازم دارید وزنه‌های تمرینی را افزایش دهید ✅افزایش بی دلیل وزنه‌ فرم صحیح انجام حرکات را بهم میزند،فرم صحیح حرکت و تکرار‌های کنترل شده را فدای تمرین با وزنه‌های سنگین نکنید

ادامه مطلب »»

ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ

❇️ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ #۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺯ #۱۲ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ ✅

ادامه مطلب »»

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﺯﯼ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﺯﯼ

❇️ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﺯﯼ ✅ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮﺵ ﻓﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻫﻮﺍﺯﯼ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ . ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﮐﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ …

ادامه مطلب »»

تمرینات هوازی را پس از تمرین با وزنه اجرا کنید

تمرینات هوازی را پس از تمرین با وزنه اجرا کنید

تمرینات هوازی را پس از تمرین با وزنه اجرا کنید اغلب بدنسازان پس از تمرین با وزنه سراغ دستگاه تردمیل یا دوچرخه ثابت می روند؛ البته برای اینکه چرا اول تمرین هوازی را اجرا نمی کنند، دلیل بهتری ندارند جز اینکه می خواهند تمرین با وزنه خود را با حداکثر …

ادامه مطلب »»