ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪ

❇️ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪ

✅ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻭﺯﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ، ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ


ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪ
نویسنده :
لینک کوتاه این مطلب : https://polop.ir/?p=30436

حتما ببینید

حرکت عالی Step-Outs برای سوزاندن کالری بیشتر

حرکت عالی Step-Outs برای سوزاندن کالری بیشتر

🔴 حرکت عالی Step Outs برای سوزاندن کالری بیشتر🔴 بایستید و پاها را کنار هم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

11 + بیست =