ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﺩﻭ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﺩﻭ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ

❇️ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﺩﻭ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ

✅ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻋﻀﻼﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﺮ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ۱ ﺗﺎ ۴ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻭﺯﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﺪ

✅ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ، ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ


ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﺩﻭ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ
نویسنده :
لینک کوتاه این مطلب : https://polop.ir/?p=31212

حتما ببینید

تحول در عضلات بازو

تحول در عضلات بازو

تحول در عضلات بازو 1️⃣ پشت بازو را بیشتر تمرین دهید 2️⃣ سیستم سوپرست 3️⃣ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

یک × دو =