ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ،

ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ،

❇️ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻏﺮﯼ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ  ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ﺑﻪ

1⃣ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ
2⃣ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ
3⃣ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ
4⃣ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻮ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

✅ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻢ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ


ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ،
نویسنده :
لینک کوتاه این مطلب : https://polop.ir/?p=37687

حتما ببینید

گرسنگی بعد از تمرین

گرسنگی بعد از تمرین

“گرسنگی بعد از تمرین” 1- از دست دادن بافت های عضلانی 2- افزایش چربی بدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

4 × دو =