ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﺵ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ

ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﺵ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ

❇️ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﺵ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ

✅ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻪ ﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ 60 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

✅ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺪﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻀﻼﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ


ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﺵ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ
نویسنده :
لینک کوتاه این مطلب : https://polop.ir/?p=38085

حتما ببینید

پس از دو بار تعویق بازی پرسپولیس - شهر خودرو، سرخپوشان امروز عصر مجددا به تمرینات بازمی‌گردند

پس از دو بار تعویق بازی پرسپولیس – شهر خودرو، سرخپوشان امروز عصر مجددا به تمرینات بازمی‌گردند

پس از دو بار تعویق بازی پرسپولیس – شهر خودرو، سرخپوشان امروز عصر مجددا به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دو × سه =