سخن بزرگان

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد! پس آواز بخوان،اشک بریز،بخند و با تمام وجود زندگی کن قبل از آنکه پرده ها فرود آیند و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد چارلی چاپلین ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

سال‌ها پیش من خویشاوندی‌ام را با تمامی موجودات زنده در‌یافتم،

سال‌ها پیش من خویشاوندی‌ام را با تمامی موجودات زنده در‌یافتم،

#همبستگی سال‌ها پیش من خویشاوندی‌ام را با تمامی موجودات زنده در‌یافتم، و به این نتیجه رسیدم که ذره‌ای از پست‌ترین موجودات روی زمین بهتر نیستم. آنگاه من نیز در آنم ، تا زمانی که عنصر جنایتکاری هست، من نیز آنم، تا زمانی که انسانی در زندان است من نیز آزاد …

ادامه مطلب »»

منفی دعا نکنید

منفی دعا نکنید

منفی دعا نکنید ذهن شمامفهومِ خواستن ونخواستن شمارا نمیفهمد دعانکنید انچه از آن می هراسید پیش نیاید دعاکنیدآنچه دوست داریداتفاق بیفتد تا آن اتفاق رابسمت خودجذب کنید 👤دکتر معظمی 💕 ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»