سخن بزرگان

دنیا هم که مال تو باشد، تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی

دنیا هم که مال تو باشد، تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی

دنیا هم که مال تو باشد، تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی، تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره‌هایش نداشته باشی، فقیرترین مرد دنیایی…! 👤 شکسپیر ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بیسواد حقیقی است،

انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بیسواد حقیقی است،

انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بیسواد حقیقی است، هر چند تمام کتب دنیا را خوانده باشد… اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است، بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای… 👤کریشنا مورتى ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب میکنی، او درد می کشد و تو نگران از اینکه بچه دختر نباشد او بیخوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی می بینی او مادر می شود و همه جا می پرسند : نام پدر… #دکتر شریعتی ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»