سخن بزرگان

همه چیز معجزه است

همه چیز معجزه است

همه چیز معجزه است نظم شگرف طبیعت، گردش یک  صد میلیون دنیا به دور یک میلیون  ستاره ها، فعالیت نور ، زندگی تمامی حیوانات ، همه‌ی اینها معجزه‌‌های بزرگ و ماندگار است . . .! #ولتر ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

عشق من کودک بمان دنيا بزرگت ميکند

عشق من کودک بمان دنيا بزرگت ميکند

عشق من کودک بمان دنيا بزرگت ميکند بره باشي يا نباشي گرگ گرگت ميکند عشق من  کودک بمان دنيا مداد رنگي است بهترين نقاش باشي باز رنگت ميکند عشق من کودک بمان دنيا دلت را ميزند سخت بي رحم است ميدانم که سنگت ميکند #احمد شاملو ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»