سخن بزرگان

زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب میکنی

زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب میکنی

زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب میکنی، او درد می کشد و تو نگران از اینکه بچه دختر نباشد او بیخوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی می بینی   او مادر می شود و همه جا می پرسند : نام پدر…   #دکتر شریعتی ─┅─═ঊঈ 📚 …

ادامه مطلب »»