عاشقانه ها

چشمانِ تو مولّدِ انرژی‌ست

چشمانِ تو مولّدِ انرژی‌ست

♥️ چشمانِ تو مولّدِ انرژی‌ست تا تو نگـاه می‌کُنی عشق  جریان دارد ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♥️ 💌 ♥️

ادامه مطلب »»