طب سنتی دکتر سانی

ممنوعیت حین مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها! 👈🏻مواداسیدی مثل مرکبات 👈🏻گوجه وسس کچاپ 👈🏻لبنیات به جزماست 👈🏻مکمل های کلسیم وآهن 👈🏻مواد با فیبربالا این موادبرجذب دارو اثرمنفی‌دارد

ادامه مطلب »»