بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرزند

لطفا از این گروه ماد‌ران نباشید

لطفا از این گروه ماد‌ران نباشید

لطفا از این گروه ماد‌ران نباشید👇 همه مادران آرزوی آرامش و شاد‌ی فرزند‌ان شان را د‌ارند اما برخی ماد‌رها با اشتباه‌های‌ خود، زند‌گی را برای فرزند خود‌ سخت ‌می‌کنند‌: ◻️ ماد‌ران همیشه نگران ◻️ ماد‌ران بیش حمایتگر ◻️ ماد‌ران چسبند‌ه ◻️ ماد‌رانی که همیشه با همسرشان ‌می‌جنگند. ◻️ ماد‌رانی که …

ادامه مطلب »»

واکنش مادر خلاق / مادر غیر خلاق

واکنش مادر خلاق / مادر غیر خلاق

واکنش مادر خلاق / مادر غیر خلاق اتفاق: بچه در مدرسـه دعوا کرده و داستان را برای مادر تعریف می کند. مادر خلاق گوش می دهد و اجازه مي دهد فرزندش صحبت كند و با هم راه حل ها را مرور می کنند. مادر غیر خلاق درحالی برنامه آشپزی تلویزیون را …

ادامه مطلب »»

به فرزند خود وعده بیجا ندهید

به فرزند خود وعده بیجا ندهید

به فرزند خود وعده بیجا ندهید هیچ چیز به اندازه وفا نکردن به وعده ای که داده اید اعتبارتان را از بین نمی برد. وعده یا قول شما هرچند کوچک باشد، فرزند شما آن را از یاد نخواهد برد. بهتر است که همیشه جای قول دادن به او بگویید: “سعی …

ادامه مطلب »»

وقتی دائم کودک را سرزنش می کنید باور او را نسبت به خودش تغيير ميدهد.

وقتی دائم کودک را سرزنش می کنید باور او را نسبت به خودش تغيير ميدهد.

وقتی دائم کودک را سرزنش می کنید باور او را نسبت به خودش تغيير ميدهد. او باور ميكند كه خوب نيست و چون خوب نيست رفتارش را با شدت بيشترى ادامه ميدهد. بجاى سرزنش كارهاى اشتباه، كارهاى درست را به آنها آموزش دهيد، سرزنش هرگز از او فرزند بهترى نميسازد.

ادامه مطلب »»

برای ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزند خود، درباره آن چه یاد می گیرد سوال کنید،

برای ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزند خود، درباره آن چه یاد می گیرد سوال کنید،

برای ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزند خود، درباره آن چه یاد می گیرد سوال کنید، نه درباره نمراتش. مثلا از او بپرسید که چه چیزی در مدرسه یاد گرفته است، آن ها را به شما بگوید.

ادامه مطلب »»

والدین موفق معمولا بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند،

والدین موفق معمولا بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند،

والدین موفق معمولا بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند، با دقت و با تمام وجود به سخنان فرزند خود گوش میدهند، حرف او را قطع نمیکنند، در مقابل او حالت تهاجمی و پرخاشگرانه نمیگیرند، مدام طعنه نمیزنند و یکسره نصیحت نمیکنند.

ادامه مطلب »»

اگر فرزند شما، وابستگی افراطی به شما دارد، علت را بايد در شيوه فرزند پروری خودتان جستجو كرد؛

اگر فرزند شما، وابستگی افراطی به شما دارد، علت را بايد در شيوه فرزند پروری خودتان جستجو كرد؛

اگر فرزند شما، وابستگی افراطی به شما دارد، علت را بايد در شيوه فرزند پروری خودتان جستجو كرد؛ والدينی كه مسئوليت تصميم ها و كارهای فرزندشان را به عهده ميگيرند و اجازه نميدهند آن ها با نتيجه رفتارشان رو به رو شوند، والدینی که به کودک یا نوجوان خود اجازه …

ادامه مطلب »»

والدین موفق معمولا بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند،

والدین موفق معمولا بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند،

والدین موفق معمولا بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند، با دقت و با تمام وجود به سخنان فرزند خود گوش میدهند، حرف او را قطع نمیکنند، در مقابل او حالت تهاجمی و پرخاشگرانه نمیگیرند، مدام طعنه نمیزنند و یکسره نصیحت نمیکنند.

ادامه مطلب »»

به دنبال فرزند حرف گوش كن نباشيد.

به دنبال فرزند حرف گوش كن نباشيد.

به دنبال فرزند حرف گوش كن نباشيد. كودكی كه همه حرف های شما را گوش ميكند، فردا در اجتماع به حرف ديگران هم گوش خواهد داد. كودكی كه نه گفتن را نياموخته چگونه نه گفتن به سيگار و مواد مخدر را بداند؟ چگونه وقتی عاشق كسی شد در مقابل خواسته …

ادامه مطلب »»